VOOR STARTERS

ondernemer te zijn en uiteindelijk heeft u toch besloten om de “stoute schoenen” aan te trekken en voor u zelf te beginnen. Maar voordat u de deur van uw eigen zaak kan openen, dienen heel wat zaken te worden geregeld. Want ook hier geldt “een goed begin is het halve werk”

Een hulpmiddel is het opstellen van een ondernemingsplan .

Onderwerpen die in een ondernemingsplan onder andere aan de orde komen zijn:

  • Wat voor soort onderneming wilt u beginnen?
  • Welke producten en/of diensten wilt u aanbieden?
  • Waar wilt u uw onderneming vestigen?
  • Wat voor rechtsvorm krijgt u onderneming?
  • Wat zij uw financiële doelstellingen (begroting)?
  • Welke financiële middelen wilt u aantrekken om uw bedrijf te starten?
  • Op welke wijze richt u uw financiële administratie in om uw bedrijf te starten?

Een goed uitgewerkt en realistisch ondernemingsplan is niet alleen zinvol voor uzelf, maar ook noodzakelijk indien u vreemd vermogen wilt aantrekken. Tevens kan een ondernemingsplan als leidraad dienen voor uw toekomstige bedrijfsvoering.

Daar de beginfase voor u als startende ondernemer al een drukke periode is kan W+F Administratie-Consulenten u in deze periode bijstaan om zo de druk enigszins te verlichten.

Ondersteuning bij het opstellen van een ondernemingsplan, advisering op fiscaal gebied en assistentie bij het inrichten en/of verzorgen van de financiële administratie zijn enkele voorbeelden van diensten welke W+F Administratie-Consulenten u als startende onderneming aanbiedt.

Oud-Vossemeer